Ο Γυμνός Πολεμιστής

Πρόκειται γιαι ένα άγαλμα του 5ου αιώνα π.Χ. που κατασκευάστηκε σε εργαστήρι της αρχαίας Κορίνθου και απεικονίζειι έναν γυμνό πολεμιστή. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι μας δίνει μια εικόνα των υπέροχων χρωμάτων που διακοσμούσαν τα αγάλματα της αρχαίας Ελλάδας και που στις περισσότερες περιπτώσεις ο χρόνος δεν επέτρεψε να διασωθούν.

Πηγή: https://olympia.gr/2019/05/21/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%AC%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CF%8C%CF%81%CE%B9/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: